خانه / بایگانی برچسب: پاورپوینت ,دانلود, دانلود رایگان, دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات اجتماعی دبستان,مطالعات اجتماعی چهارم دبستان,پاورپوینت درس اول مطالعات اج

بایگانی برچسب: پاورپوینت ,دانلود, دانلود رایگان, دانلود رایگان پاورپوینت مطالعات اجتماعی دبستان,مطالعات اجتماعی چهارم دبستان,پاورپوینت درس اول مطالعات اج

دانلود پاورپوینت کامل و آماده هویت اجتماعی پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت کامل و آماده هویت اجتماعی پایه دوازدهم پاورپوینت درس اول هویت اجتماعی دوازدهم (کنش های ما)12 اسلاید پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) 13اسلاید پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ) 16اسلاید پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها) 18اسلاید پاورپوینت درس پنجم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی )

پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی ) پاورپوینت درس هشتم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد فرهنگی هویت ایرانی ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی)

پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی) پاورپوینت درس نهم هویت اجتماعی دوازدهم (بعد سیاسی هویت ایرانی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 17اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی)

پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی) پاورپوینت درس دهم هویت اجتماعی دوازدهم (ابعاد جمعیتی و اقتصادی هویت ایرانی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 24اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی)

پاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی) پاوپاورپوینت درس ششم هویت اجتماعی دوازدهم (باز تولید هویت اجتماعی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه )

پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه ) پاورپوینت درس هفتم هویت اجتماعی دوازدهم (تحولات هویتی جامعه ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 15اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها)

پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها) پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 18اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول تا درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم

پاورپوینت درس اول تا درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم پاورپوینت درس اول هویت اجتماعی دوازدهم (کنش های ما)12 اسلاید پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی)13اسلاید پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ)16اسلاید پاورپوینت درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم(ارزیابی فرهنگ ها)18اسلاید پاورپوینت درس پنجم هویت اجتماعی دوازدهم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی)

پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) پاورپوینت درس دوم هویت اجتماعی دوازدهم (پدیده های اجتماعی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 13اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ)

پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ) پاورپوینت درس سوم هویت اجتماعی دوازدهم(جامعه و فرهنگ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 16اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(مورخان چگونه گذشته را مطالعه میكنند)

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(مورخان چگونه گذشته را مطالعه میكنند) پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(مورخا ن چگونه گذشته را مطالعه میكنند)   ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 9اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول تا درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

پاورپوینت درس اول تا درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(همسایه ی ما)7 اسلاید پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(اینجا محله ی ماست)10اسلاید پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (خرید و فروش در محله)12اسلاید پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(نقشه ی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (زندگی در شهر و روستا )

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (زندگی در شهر و روستا ) پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (زندگی در شهر و روستا ) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 10اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (جهت های جغرافیایی)

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (جهت های جغرافیایی) پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان (جهت های جغرافیایی) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 10اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند؟)

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند؟) پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(جغرافی دانان چگونــه محیط های زندگی را مطالعه می كنند؟) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 7اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند)

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند) پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند) ا ین پاورپوینت آموزشی , جذاب و  قابل ویرایش  در 9اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و …

ادامه نوشته »